EXECUTEUR/LEVENSEXECUTEUR

Uw nalatenschap in de juiste handen
Heeft u als toekomstig erflater al een executeur benoemd? Een executeur is degene die de nalatenschap beheert, schulden betaalt en verantwoordelijk is voor de aangifte erfbelasting. Het beheer en/of de afwikkeling van een nalatenschap is een hele zorg die ik als onafhankelijk executeur graag op mij neem. Overweeg om de Stichting Meijer Volmacht en Nalatenschapsbeheer KvK-nr.74834592 in uw testament te benoemen, via deze stichting kunnen uw wensen goed uitgevoerd worden (dus ook in het geval als mijzelf iets overkomt). Uiteraard is het goed om van benoemingen op te hoogte te zijn en vooraf een dossier op te bouwen wat een probleemloze afwikkeling bevordert; bij nalatenschappen zijn emoties heel normaal en dan is het handig dat uw wensen zijn vastgelegd.

Voordelen onafhankelijk executeur
Zeker als de onderlinge verhoudingen in de familie lastig liggen (of als u dat wilt voorkomen) is het verstandig om een onafhankelijk executeur te benoemen. Ook als een onderneming tot de nalatenschap behoort of u de erfgenamen t.z.t. wilt ontlasten is de benoeming van een onafhankelijk executeur aan te raden. Als er een executeur is benoemd kan er slagvaardiger worden gehandeld dan wanneer erfgenamen er niet met elkaar uitkomen. Als executeur ga ik zoveel mogelijk in overleg en probeer ik alle neuzen dezelfde kant op te krijgen/houden; ten alle tijde hou ik de regie en zorg voor duidelijkheid in een heftige tijd vol emoties. Ik vertegenwoordig de erfgenamen, maar voer de afwikkeling uit zoals erflater dat voor ogen had. Mijn werkzaamheden voer ik uit binnen de wettelijke kaders, daarbij hou ik de erfgenamen op hoogte en leg ik rekening en verantwoording af.

Pieter, uw executeur
In 2017 heb ik met succes een cursus Erfrecht gevolgd alsmede de leergang Executele & Vereffening voltooid. Vervolgens heb ik mij bij NOVEX aangesloten, dit is de Nederlandse Organisatie Van Executeurs. NOVEX biedt mij een groot kennisnetwerk en interessante cursussen; ik blijft mezelf in dit vak verdiepen, zo volgde ik bijvoorbeeld de cursus ‘Nalatenschap van de ondernemer’; dit omdat de toepasselijke regelingen ver uiteenlopen en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten erg gecompliceerd kunnen zijn. Maak een vrijblijvende afspraak als u overweegt om een onafhankelijk executeur te benoemen, vanzelfsprekend is discretie verzekerd.

Mag een executeur zomaar alles verkopen?
Verkoop van goederen is alleen mogelijk met medewerking van de erfgenamen, die medewerking is niet vereist als verkoop nodig is om schulden te betalen. Als het de bedoeling is dat de executeur zaken kan verkopen zonder medewerking van de erfgenamen, dan is het nodig dat de executeur in het testament ook tot een zogenaamde afwikkelingsbewindvoerder wordt benoemd, ook wel een drie sterren executeur. Erfgenamen hebben altijd recht op informatie (die worden dus betrokken bij de afwikkeling), maar de ***executeur heeft de leiding.

Aanverwante vragen
Bent u zelf als executeur benoemd, maar ervaart u het als een zware last? Vraag mij om advies en/of assistentie; ik help u graag, ook al is het alleen een boedelbeschrijving die opgesteld moet worden. Wenst u als erfgenaam een vereffenaar om een nalatenschap af te wikkelen dan kunt u mij wellicht voordragen. Met grote zorgvuldigheid en betrokkenheid voer ik mijn taken uit; denk graag met u mee en adviseer u over alle mogelijkheden.

Levenstestament
Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor situaties waarin u niet meer in staat bent om zelf te beslissen, biedt een volmacht of levenstestament uitkomst. Ik raad het iedereen aan; leg hetgeen u wenst voordat u niet zelf meer kunt beslissen. Wilt u bepaalde taken bij mij neerleggen dan ga ik daarover graag met u in gesprek. Zo leg ik met ondernemers bijvoorbeeld vast wat voor zakelijke beslissingen er gemaakt moeten worden in specifieke situaties. Regel uw medische, financiële en persoonlijke zaken; regel bij twijfel in ieder geval alvast de belangrijkste zaken, geef uw partner bijvoorbeeld een notariële volmacht voor de financiële zaken zodat uw partner, het gezin en/of het bedrijf niet in de knel komen. Begin 2019 volgde ik de leergang Levensexecuteur / Toezichthouder, sindsdien besef ik pas goed wat er allemaal kan gebeuren als mensen niets geregeld hebben. Wellicht zet deze strip u aan het denken (op mijn Facebookpagina post ik maandelijks prikkelende strips); uw vragen zijn altijd welkom.

Hoe nu verder
Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt via 06-16786520 / info@pwmeijer.nl Kantoor Dorpsstraat 22 2771DH Boskoop.