EXECUTEUR

Met Pieter als executeur is uw nalatenschap in de juiste handen
Heeft u als toekomstig erflater al een executeur benoemd? Een executeur is degene die de nalatenschap beheert, schulden betaalt en verantwoordelijk is voor de aangifte erfbelasting. De afwikkeling van een nalatenschap is een hele zorg die ik als onafhankelijk executeur graag op mij neem.

Voordelen onafhankelijk executeur
Zeker als de onderlinge verhoudingen in de familie lastig liggen (of als u dat wilt voorkomen) is het verstandig om een onafhankelijk executeur te benoemen. Ook als een onderneming tot de nalatenschap behoort of u de erfgenamen t.z.t. wilt ontlasten is de benoeming van een onafhankelijk executeur aan te raden. Als er een executeur is benoemd kan er slagvaardiger worden gehandeld dan wanneer erfgenamen er niet met elkaar uitkomen. Als executeur ga ik zoveel mogelijk in overleg en probeer ik alle neuzen dezelfde kant op te krijgen/houden; ten alle tijde hou ik de regie en zorg voor duidelijkheid in een heftige tijd vol emoties. Ik vertegenwoordig de erfgenamen maar voer de afwikkeling uit zoals erflater dat voor ogen had. Mijn werkzaamheden voer ik uit binnen de wettelijke kaders, daarbij hou ik de erfgenamen op hoogte en aan het einde van de taak leg ik rekening en verantwoording af.

Pieter, uw executeur
In 2017 heb ik met succes een cursus Erfrecht gevolgd alsmede de leergang Executele & Vereffening voltooid. Vervolgens heb ik mij bij NOVEX aangesloten, dit is de Nederlandse Organisatie Van Executeurs. NOVEX biedt mij een groot kennisnetwerk en interessante cursussen; ik blijft mezelf in dit vak verdiepen, zo volgde ik bijvoorbeeld de cursus ‘Nalatenschap van de ondernemer’; dit omdat de toepasselijke regelingen ver uiteenlopen en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten erg gecompliceerd kunnen zijn. Maak een vrijblijvende afspraak als u overweegt om een onafhankelijk executeur te benoemen, vanzelfsprekend is discretie verzekerd.

Mag een executeur zomaar alles verkopen?
Verkoop van goederen is alleen mogelijk met medewerking van de erfgenamen, die medewerking is niet vereist als verkoop nodig is om schulden te betalen. Als het de bedoeling is dat de executeur zaken kan verkopen zonder medewerking van de erfgenamen, dan is het nodig dat de executeur in het testament ook tot een zogenaamde afwikkelingsbewindvoerder wordt benoemd.

Aanverwante vragen
Bent u zelf als executeur benoemd, maar ervaart u het als een zware last? Vraag mij om advies en/of assistentie; ik help u graag, ook al is het alleen een boedelbeschrijving die opgesteld moet worden. Wenst u als erfgenaam een vereffenaar om een nalatenschap af te wikkelen dan kunt u mij wellicht voordragen. Met grote zorgvuldigheid en betrokkenheid voer ik mijn taken uit; denk graag met u mee en adviseer u over alle mogelijkheden.

Hoe nu verder
Neem gewoon eens contact op, een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt. Pieter Meijer 06-16786520, kantoor Dorpsstraat 22 Boskoop. Informeer ook gerust bij uw notaris naar de rol van een executeur of vereffenaar.

Levenstestament
Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor situaties waarin u niet meer in staat bent om zelf te beslissen, biedt een volmacht of levenstestament uitkomst. Ik raad het iedereen aan; leg hetgeen u wenst vast voordat u niet zelf meer kunt beslissen. Wilt u bepaalde taken bij mij neerleggen dan ga ik daarover graag met u in gesprek. Zo leg ik met ondernemers bijvoorbeeld vast wat voor zakelijke beslissingen er gemaakt moeten worden in specifieke situaties.