— TE KOOP: Agrarisch onroerend goed

Op zoek naar 1, 2 of 5 hectare? Vollegrond of containerveld? Met of zonder woning? P.W. Meijer heeft divers aanbod in de stille verkoop. Aanbod uit de stille verkoop is leverbaar in overleg.  Wel per direct leverbaar/beschikbaar:


– Rijneveld 141 Boskoop, o.a. geschikt voor de teelt van Ilex verticillata

Heeft u investeringsplannen? Neem direct contact op met Pieter Meijer om even te sparren; 06-16786520 / info@pwmeijer.nl

Bedrijfswoning omzetten naar burgerwoning op plattelandswoning? Reeds tientallen verzoeken succesvol verzorgd, informeer direct naar een vrijblijvend advies op uw/jullie specifieke situatie.

Verkocht onder voorbehoud: Paddegat 17 Boskoop, dit betreft een agrarisch perceel (totaal groot ca. 6.810m²), boomkwekerij met een levensloopbestendige Plattelandswoning (5+ slk.) die door particulieren bewoond mag worden.

— LEVENSTESTAMENT, uw zaken goed geregeld?

Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor situaties waarin u niet meer in staat bent om zelf te beslissen, biedt een volmacht of levenstestament uitkomst. Ik raad het iedereen aan; leg hetgeen u wenst voordat u niet zelf meer kunt beslissen. Wilt u bepaalde taken bij mij neerleggen dan ga ik daarover graag met u in gesprek. Zo leg ik bijvoorbeeld met ondernemers vast wat voor zakelijke beslissingen er gemaakt moeten worden in specifieke situaties. En particulieren zonder kinderen benoemen mij als gemachtigde om bepaalde zaken te regelen als ze dat zelf niet meer kunnen. Worden de kinderen gemachtigd dan wordt ik soms als toezichthouder benoemd, ik vertel u graag meer over alle diensten.

Regel uw medische, financiële en persoonlijke zaken; regel bij twijfel in ieder geval alvast de belangrijkste zaken! Uw vragen zijn altijd welkom: Pieter Meijer 06-16786520 Lees verder over de diensten levensexecuteur en executeur via pwmeijer.nl/executeur

— EIGENAAR VAN EEN KARAKTERISTIEK PAND??

Op het gebied van behoud cultureel erfgoed wil onze gemeente flinke stappen maken; een #voorbereidingsbesluit om o.a. 200 panden #beperkingen op te leggen is in de maak. Voor #Boskoop schat ik zo’n 50 woningen en in #Hazerswoude-Dorp circa 15 (dit zijn dus niet de panden die nu al een monumentenstatus hebben) de nieuwe panden krijgen specifieke aanduidingen in het #bestemmingsplan. Soms is dat prima, maar uiteraard kunnen dit voor de eigenaren lastige situaties zijn aangezien verbouwings- & sloopmogelijkheden, de #marktwaarde en ook de verkoopsnelheid in negatieve zin kunnen veranderen!

Wellicht is het voor u verstandig om snel op dit nieuwe beleid te anticiperen; neem z.s.m. #contact op met Pieter Meijer om over uw pand/situatie/toekomstplaatje te sparren.
Ook diverse #boomkwekers kunnen te maken krijgen met beperkingen op hun onroerend goed. TIP; wordt ook klant van P.W. Meijer, dan worden de kansen/bedreigingen m.b.t. uw onroerend goed sowieso jaarlijks besproken en blijft u op de hoogte van ontwikkelingen die de #courantheid van uw onroerend goed kunnen raken.