EXECUTEUR/LEVENSEXECUTEUR

Uw nalatenschap in goede handen
Heeft u als toekomstig erflater al een executeur benoemd? Een executeur is degene die de nalatenschap beheert, schulden betaalt en verantwoordelijk is voor de aangifte erfbelasting. Het beheer en/of de afwikkeling van een nalatenschap is een hele zorg die ik als onafhankelijk executeur graag op mij neem. Overweeg om Stichting Meijer Volmacht en Nalatenschapsbeheer KvK-nr.74834592 als executeur in uw testament te benoemen, via deze stichting kunnen uw wensen goed uitgevoerd worden. Uiteraard is het goed om van benoemingen op te hoogte te zijn en vooraf een dossier op te bouwen wat een probleemloze afwikkeling bevordert; bij nalatenschappen zijn emoties heel normaal en dan is het handig dat uw wensen uitgebreid zijn vastgelegd.

Voordelen onafhankelijk executeur
Zeker als de onderlinge verhoudingen in de familie lastig liggen (of als u dat wilt voorkomen) is het verstandig om een onafhankelijk executeur te benoemen. Ook als een onderneming tot de nalatenschap behoort of u de erfgenamen t.z.t. wilt ontlasten is de benoeming van een onafhankelijk executeur aan te raden. Als er een executeur is benoemd kan er slagvaardiger worden gehandeld dan wanneer erfgenamen er niet met elkaar uitkomen. Als executeur ga ik zoveel mogelijk in overleg en probeer ik alle neuzen dezelfde kant op te krijgen/houden; ten alle tijde hou ik de regie en zorg voor duidelijkheid in een heftige tijd vol emoties. Ik vertegenwoordig de erfgenamen, maar voer de afwikkeling uit zoals erflater dat voor ogen had. Mijn werkzaamheden voer ik uit binnen de wettelijke kaders, daarbij hou ik de erfgenamen op hoogte en leg ik rekening en verantwoording af.

Pieter, uw executeur
In 2017 heb ik de cursus Erfrecht gevolgd alsmede de leergang Executele & Vereffening voltooid. Vervolgens heb ik mij bij NOVEX aangesloten, dit is de Nederlandse Organisatie Van Executeurs. NOVEX biedt mij een groot kennisnetwerk en interessante cursussen; ik blijft mezelf in dit vak verdiepen, zo volgde ik in 2018 bijvoorbeeld de cursus ‘Nalatenschap van de ondernemer’; dit omdat de toepasselijke regelingen ver uiteenlopen en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten erg gecompliceerd kunnen zijn. In 2019 volgde ik o.a. een cursus m.b.t. de aangifte erfbelasting, dit onderdeel van het takenpakket wordt in de meeste gevallen door de boekhouder/accountant verzorgd, maar als executeur (verantwoordelijk voor de aangifte) is actuele kennis belangrijk. Maak een vrijblijvende afspraak als u overweegt om een onafhankelijk executeur te benoemen, vanzelfsprekend is discretie verzekerd.

Mag een executeur zomaar alles verkopen?
Dat ligt er aan wat voor bevoegdheden een executeur in het testament heeft gekregen. Verkoop van goederen is alleen mogelijk met medewerking van de erfgenamen, maar die medewerking is niet vereist als verkoop nodig is om schulden te betalen. Als het de bedoeling is dat de executeur zaken kan verkopen zonder medewerking van de erfgenamen, dan is het nodig dat de executeur in het testament ook tot een zogenaamde afwikkelingsbewindvoerder, ook wel een drie sterren executeur wordt benoemd. Erfgenamen hebben recht op informatie (die worden dus betrokken bij de afwikkeling), maar de ***executeur heeft de leiding. Voor een slagvaardige afwikkeling is ‘drie sterren’ dus aan te raden.

Aanverwante vragen
Bent u zelf als executeur benoemd, maar ervaart u het als een zware last? Vraag mij om advies en/of assistentie; ik help u graag, ook al is het alleen een boedelbeschrijving die opgesteld moet worden. Met grote zorgvuldigheid en betrokkenheid voer ik mijn taken uit; ik denk graag met u mee en adviseer u over alle mogelijkheden. Is een opdracht te complex voor mij (denk bijvoorbeeld aan zaken met bezittingen in het buitenland) dan schakel ik door naar gespecialiseerde collega’s uit mijn netwerk die net als ik lid zijn van NOVEX.

Levenstestament
Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor situaties waarin u niet meer in staat bent om zelf te beslissen, biedt een algemene volmacht of levenstestament uitkomst. Zo houdt u de rechterlijke macht (bewind voering) buiten de deur; ik raad het iedereen aan; regel uw vertegenwoordiging voordat u daar niet zelf over mag/kunt beslissen. Wilt u bepaalde taken bij mij neerleggen dan ga ik daarover graag met u in gesprek. Zo leg ik met zowel particulieren als ondernemers vast welke beslissingen er gemaakt moeten worden in specifieke situaties. Soms wijzen mensen de kinderen als aan gevolmachtigde en benoemen ze mij als toezichthouder; ik vertel u graag meer over alle mogelijkheden.

Onderneem actie
Regel uw medische, financiële en persoonlijke zaken; regel bij twijfel in ieder geval alvast de belangrijkste zaken. Heeft u een partner geef die dan bijvoorbeeld een notariële volmacht voor de financiële zaken zodat uw partner, het gezin en een eventuele onderneming niet in de knel komen. Denk nog eens na over hoe uw zaken geregeld zijn. Zit u met vragen, schroom dan niet om even contact op te nemen. Pieter Meijer 0616786520 / info@pwmeijer.nl