VASTGOEDDIENSTEN

Vastgoed en alles wat daarbij komt kijken
Mijn werkzaamheden zijn heel divers. Vraagt u zich nu af of ik u kan helpen? U kunt mij gerust even bellen op 0616786520 of stuur een e-mail naar info@pwmeijer.nl. Dan hoor ik graag welke vraag of zorg u heeft en of ik u hierbij kan helpen. Hieronder wat voorbeelden om u alvast een idee te geven.

Van bedrijfswoning naar burger- of plattelandswoning
Veel vragen komen hierbij kijken:
• Wat is de planologische status van de woning en wat is verstandig en wat niet om eventueel om te zetten?
• Welke consequenties heeft omzetting voor de marktwaarde van het huis en het bedrijf?
• Wat zijn directe en indirecte nadelen van omzetting en hoe zit dat bij een vergunningsprocedure?
• Wat kunnen de voor- of nadelen zijn van wachten met een omzetting en hoe zit het fiscaal?
Hele begrijpelijke vragen wanneer u zich oriënteert –of al zeker weet- dat u een omzetting van de bedrijfswoning wilt. Iedere situatie is uniek en ik help u graag door gericht advies te geven wat voor uw situatie het beste is.

Vragen over een object, erfdienstbaarheden of VvE 
Soms bent u uw hart verloren aan een object waar juist extra aandacht nodig is voor bijvoorbeeld: erfdienstbaarheden (zoals recht van overpad). Hoe werkt dit precies en waar stem ik dan eigenlijk mee in? En wat houdt planschade nu eigenlijk in? Of een appartement dat onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE); wat betekent dat en hoe weet u dan zeker dat die VvE financieel gezond is? Hele reële vragen waar ik u graag het antwoord op geef. Zo weet u waar u aan toe bent zodat u kunt besluiten of u daarvoor kiest.

Advies m.b.t. een bouwproject, bestemmingsplanwijziging, omgevingsvergunning
Een bestemmings- en beleidsplan geeft weer wat overheden voor ogen hebben met bepaalde wijken, gebieden of percelen in Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Zijn er wellicht plannen om te bouwen in de buurt van uw nieuwe huis? Wat zijn de huidige (on-)mogelijkheden bij een bepaald perceel? Ik kan het u vertellen want de bestemmings- en beleidsplannen kennen voor mij geen geheimen. Ook neem ik u graag mee in de Omgevingswet waar we sinds 01-01-2024 mee te maken hebben. Graag voorzie ik u van advies en vertel ik u met wat voor kosten en risico’s u rekening moet houden als we planvorming gaan opstarten.

Bezwaarprocedures
Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag, een verleende vergunning of een ander overheidsbesluit? Bel voor een vrijblijvend advies. Een verkeerde OZB-aanslag kan grote gevolgen hebben aangezien diverse belastingen aan de WOZ-waarde gekoppeld zijn, denk bijvoorbeeld aan de erfbelasting. Ik weet of bezwaar zin heeft en kan soms tot 5 jaar teveel betaalde belasting terugvorderen. Ook een rechtsgang vrees ik niet als dat nodig is; de zaken die ik tot op heden heb gedaan leverde de klanten een flinke besparing op!

Contact
Pieter Meijer 0616786520 / info@pwmeijer.nl