Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en P.W. Meijer deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

P.W. Meijer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan P.W. Meijer en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

P.W. Meijer is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. Zie ook de privacyverklaring.